• Home
  • >
  • Customized PLC board

A Customized PLC with Cloud connection

Customized PLC board

Customized PLC board | Engineering Spirit BV

This custom built PLC board features:

  • LTE (4G) modem to communicate with a Cloud server.
  • Modbus TCP for local connections
  • TCP loop-through (No Ethernet switch required)

The integration into a custom PLC saved the cost of the entire regular PLC, which also required a Modem and Ethernet switch.


Ga in gesprek

Een gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Wij gaan dan specifiek in op de vragen en problemen die u graag opgelost ziet.

We bespreken uw toekomst- en productstrategie. Om u direct verder te helpen, geven we direct een aantal oplossingsrichtingen aan.