• Home
  • Chemical oxidising Tester

Measurement instrument for chemical tests.

Chemical oxidising Tester

Chemical oxidising Tester | Engineering Spirit BV

The testing device is marketed by a manufacturer who is creating its line of measurement devices. With our help, they have revolutionized the market since the product - market combination was a perfect match.


Ga in gesprek

Een gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Wij gaan dan specifiek in op de vragen en problemen die u graag opgelost ziet.

We bespreken uw toekomst- en productstrategie en geven, daar waar mogelijk, direct een aantal oplossingsrichtingen aan, die u verder kunnen helpen.