A BMS for an Electric Bicycle battery pack

Custom made BMS

Custom made BMS | Engineering Spirit BV

This smart E-bike BMS features a life-time extension mechanism a CANbus interface and event history readout. It is used by a Dutch brand of e-bikes and batteries.


Ga in gesprek

Een gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Wij gaan dan specifiek in op de vragen en problemen die u graag opgelost ziet.

We bespreken uw toekomst- en productstrategie en geven, daar waar mogelijk, direct een aantal oplossingsrichtingen aan, die u verder kunnen helpen.