Netwerk/Veldbussen

image

Embedded systemen moeten vaak met de buitenwereld communiceren. De beschikbaarheid van standaard Ethernet / Internet binnen gebouwen creëert al snel de wens dat het embedded systeem via dat netwerk bedienbaar en beheerbaar is.

Daar is dan ook veel voordeel mee te behalen.

We hebben reeds diverse oplossingen voor klanten ontwikkeld die op Internet communicatie zijn gebaseerd. Hiermee worden zeer goede doorvoersnelheden gehaald.

Speciale vormen van Ethernet communicatie zijn in industriële netwerken te vinden.

TCP/IP

Hiermee kunnen alle gangbare TCP protocollen worden gebruikt, zowel voor beheer als voor specifieke data uitwisseling.

Modbus

Modbus is beschikbaar over RS485 in RTU-mode en over een standaard Ethernet netwerk als Modbus TCP. Bij beide kunnen parameters en proces-waarden gelezen en geschreven worden. Dit protocol is vooral geschikt voor low/medium-speed gegevensuitwisseling.
Zelfs bij Modbus TCP hebben we technologie beschikbaar om de Ethernet bekabeling van het éne naar het andere apparaat door te lussen.

Ethernet PowerLink

Hiermee is real-time uitwisseling van parameters en proces-waarden mogelijk. Remote devices kunnen met 1ms precisie worden gevolgd en bediend.

CANbus en CAN-Open

Het automotive grade CAN protocol voorziet in real-time toegang tot proces-parameters en -instellingen. Meerdere apparaten op de bus kunnen hun gegevens naar anderen doorsturen of gegevens opvragen.

Voorbeelden van projecten met deze technologie:

True 1Gb Ethernet module

De hardwarematige Gigabit data module is ontworpen voor toepassingen die zeer hoge doorvoer over Ethernet vereisen.

PLC op maat gemaakt

Het gebruik van een PLC is voor veel installaties een gunstige oplossing. Soms zijn bijzondere sensoren nodig, waarvoor aparte elektronica gemaakt moet worden. Wanneer de productieaantallen wat hoger worden, kan deze elektronica in de PLC gebouwd worden.

Remote toegang op besturing

De communicatie module is een onderdeel van een systeem dat het mogelijk maakt om systemen op afstand te bedienen en uit te lezen.

Draadloze modem en sensors / 6LoWPAN

Een familie draadloze modem en sensors op basis van het Ethernet IPV6 protocol met 2-weg communicatie (6LoWPAN). De uitvoering als modem werkt met een AT commando set en is daardoor zeer eenvouding in gebruik. Een software platform is beschikbaar voor het verwerken van de data. Dit geheel is onderdeel van het "Internet of Things" platform.

Axtrel – Data collection platform

Waar data wordt gegenereerd en verzonden, moet deze verzameld worden voor analyse en presentatie. Het Axtrel data collection platform voor 'Internet of things' is een software architectuur die specifiek geoptimaliseerd is voor dit doel. Een grote diversiteit aan gegevens kunnen binnen dit systeem op gelijksoortige wijze behandeld worden. Geen uitzonderingen, dus eenvoudig te implementeren. En het mooiste is.., alles is gebaseerd op de bekende standaard TCP/IP. Een programmeur kan er zo mee aan de slag.