Productie test apparaten, R&D instrumenten, laboratorium meetapparaten, sensor metingen

In situaties waar zeer vaak een zelfde set metingen wordt uitgevoerd, kan een specifiek meetinstrument zorgen voor:

  • kortere meettijden
  • eenvoudigere opstelling
  • integratie met robots.
  • goedkoper in onderhoud en calibratie.

Wij bereiken dit door alle benodigde metingen in één apparaat onder te brengen.
Dit biedt naast functionele voordelen, ook een kostenvoordeel.