Wij weten, hoe te meten:   o.a. Audio, RF en ultrasoon. Meetelektronica voor uw toepassing

Productie test apparaten, R&D instrumenten, laboratorium meetapparaten, sensor metingen

In situaties waar zeer vaak een zelfde set metingen wordt uitgevoerd, kan een specifiek meetinstrument zorgen voor:

  • korter meettijden
  • eenvoudigere opstelling
  • integratie met robots.
  • goedkoper in onderhoud en calibratie.

Wij bereiken dit door alle benodigde metingen in één apparaat onder te brengen.
Dit biedt naast functionele voordelen, ook een kostenvoordeel.


 

Meetapparaten ontwikkeling | Audio, RF, Ultrasoon | Engineering Spirit BV

Toepassingsgebieden

Wij leveren oplossingen, vooral voor niet-standaard toepassingen. Deze vinden hun gebruik in R&D omgeving en laboratoria, maar ook bij productie eind kwalificatie apparatuur.
Door een gespecialiseerd meetinstrument te maken, verbetert u de handzaamheid terwijl de prijs veel gunstiger is.

Voordelen:

  • Geoptimaliseerde metingen zodat de meettijd minimaal is
  • Handzame opstelling voor minder installatietijd, bedrading en fouten
  • Kostenefficient ten opzichte van standaard meetapparatuur

Hoe kunnen wij ú helpen?

In een gesprek kunt u al flink verder komen. Wij gaan specifiek in op de vragen en problemen die u graag opgelost ziet.

We bespreken uw toekomst- en productstrategie. Om u direct verder te helpen, geven we direct een aantal oplossingsrichtingen aan.