Wij weten, hoe te meten:   o.a. Audio, RF en ultrasoon. Meetelektronica voor uw toepassing

Productie test apparaten, R&D instrumenten, laboratorium meetapparaten, sensor metingen

In situaties waar zeer vaak een zelfde set metingen wordt uitgevoerd, kan een specifiek meetinstrument zorgen voor:

 • korter meettijden
 • eenvoudigere opstelling
 • integratie met robots.
 • goedkoper in onderhoud en calibratie.

Wij bereiken dit door alle benodigde metingen in één apparaat onder te brengen.
Dit biedt naast functionele voordelen, ook een kostenvoordeel.


 

Meetapparaten op Maat | Audio, RF, Ultrasoon | Engineering Spirit BV

Toepassingsgebieden

Wij leveren oplossingen, vooral voor niet-standaard toepassingen. Deze vinden hun gebruik in R&D omgeving en laboratoria, maar ook bij productie eind kwalificatie apparatuur.
Door een gespecialiseerd meetinstrument te maken, verbetert u de handzaamheid terwijl de prijs veel gunstiger is.

Voordelen:

 • Geoptimaliseerde metingen zodat de meettijd minimaal is
 • Handzame opstelling voor minder installatietijd, bedrading en fouten
 • Kostenefficient ten opzichte van standaard meetapparatuur
 • Alle
 • Instrument
 • Internet of Things (IoT)
 • BMS
 • Electronics
 • Custom PLC

Ga in gesprek

Een gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Wij gaan dan specifiek in op de vragen en problemen die u graag opgelost ziet.

We bespreken uw toekomst- en productstrategie en geven, daar waar mogelijk, direct een aantal oplossingsrichtingen aan, die u verder kunnen helpen.